STRATEX има вече над 20 годишен опит в областта на предлагането и реализирането на решения за автономно и резервно ел. захранване с така наречените "Специални БАТЕРИИ" или набори от клетки / елементи на 1,2V - 2V - 3V - 3,7V DC и т.н. При тяхното асемблиране в батерийни пакети се постигат работни напрежения от 2,4V до 1000V DC и различни капацитети ( mAh  или Ah ).

Пакетите от батерии се изработват от първични източници на ток / батерии или от акумулаторни клетки, комплектовани в акумулаторни батерии. Така наречените пакети от батерии се използват за разнообразни стационарни, индустриални и мобилни приложения. Използването на акумулаторните "Специални БАТЕРИИ" може да става в режими на Stand By / "на подзаряд" или в Cyclyc / "цикличен" режим. 

 

Съществува много голямо разнообразие от приложими и използвани електрохимични схеми акумулаторни батерии, както Pb VRLA / оловно-киселинни, Ni-Cd / никелово-кадмиеви  и Ni-MH / никел-металхидридни, Li / литиеви батерии и литиеви акумулатори / Li-ION, Li-POL, LiFePO4 и други. Първичните специални батерии могат да са LITHIUM ( LiSO2, LiMnO2, LiSOCl2 ), ZnAIR, ALKALINE и др. и се използват в многобройни специфични области на приложения от бита и индустрията, до военни, авиационни и космически приложения.

Сервизния център на STRATEX разполага със специализирано оборудване, както за изработване / асемблиране на пакети от батерии - PACKS от специални акумулаторни клетки и батерии посредством "точкова заварка", така и за зареждане, тестване и оценка на експлоатационната годност на акумулаторни батериите със специализирано оборудване за целта - тестери, аналайзери, BMS - Battery Managment Systems.