STRATEX / СТРАТЕКС ООД е инженерингова търговска фирма с над 20-годищен опит и основен предмет на дейност в областта на автономните и резервни електрозахранвания.

Ние предлагаме избор на решения по доставка и инсталиране, поддръжка и сервиз на оборудване за защита и резервиране на т.н. "критични" електрозахранвания. Нашите решения осигуряват надеждна защита на консуматори на електрическа енергия за широк спектър от приложения. STRATEX работи с високо технологични продукти на водещи световни производители, прилагащи стандарти за качество и одобрения за работа като ISO 9001, IEC, VdS, TUV, EC, UL и други. Ние предоставяме на нашите клиенти пъления инженеринг на фирмите - производители с които работим и имаме търговски / дистрибуторски и сервизни споразумения. Ние разполагаме с обучени инженери - технически специалисти, решаващи на високо професионално ниво широк кръг от въпроси по осигуряването на надеждна защита на изгражданото електрозахранване, както и автономно захранване за нуждите на различни потребители на електрическа енергия.

Системата за управление на STRATEX е сертифицирана по ISO 9001:2008 за извършваните дейности по предпроектна консултация и избор на оборудване, доставка, инсталиране, гаранционен и следгаранционен сервиз, профилактика и сервиз на резервни и автономни електрозахранващи системи. Продуктовата листа на STRATEX включва пълна гама устройства и системи – индустриални, специализирани и с общо предназначение: токоизправители и зарядни устройства, инвертори, UPS непрекъсваеми токозахранващи устройства, дизелгенератори, акумулаторни батерии от различни електрохимични схеми, комплексни системи за резервирано захранване и неговата защита. Високото качество на предлаганите от нас продукти и решения е гаранция за тяхната надеждност и икономичност в дългосрочен план, при ниско съотношение на цената спрямо експлоатационния живот на оборудването.